IVM opleiding (blokfluit)

Sinds 2004 bestaat er de mogelijkheid om blokfluitlessen bij De Peelklank te volgen.

Deze eigen opleiding is direct gericht op het gaan bespelen van een instrument bij de fanfare of bij de drumband. De lessen worden gegeven door Will Jacobs uit Oirlo, die op dit gebied al de nodige ervaring heeft. Enkele voordelen van onze eigen blokfluitlessen:

– 1 jaar opleiding, hierna kan een instrument worden gekozen waarop men verder wil gaan.

– Er wordt gewerkt in kleine groepen.

Uiteraard staat de cursus ook open voor kinderen die nog geen keuze gemaakt hebben betreffende de vervolgopleiding. Doorstroming naar de muziekschool voor andere dan fanfare- of drumbandinstrumenten (b.v. gitaar, piano, keyboard) wordt dan alleen iets moeilijker, omdat de blokfluitlessen iets meer op de algemene muziekvorming toegespitst is.

Uit onze ervaring blijkt dat samen muziek maken binnen een vereniging beter stimuleert dan alleen!

Contactpersoon: Ien Jacobs → muzieklessenpeelklank@gmail.com