Vriendenkring

De Vriendenkring “De Peelklank” is opgericht in 1981 en is van grote betekenis voor onze vereniging. De vrienden dragen de vereniging een warm hart toe en steunen de vereniging op financieel gebied.

Namens de leden / donateurs werkt het bestuur van de Vriendenkring nauw samen met het bestuur van De Peelklank. Vooral om het kostbare instrumentarium op peil te houden en de opleiding van jeugdige muzikanten te stimuleren.

De Vriendenkring bestaat uit een groot aantal leden. Wilt u ook graag aansluiten bij de Vriendenkring, neem dan contact op met het secretariaat Liesbeth van de Venne: Mailadres: emvandevenne@hotmail.com

Lid / donateur worden?

Als u belangstelling heeft en u draagt de muziekvereniging een warm hart toe, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. We komen er graag met u even over praten.

Voorzitter:              Ien Jacobs – Vissers

Secretariaat:          Liesbeth van de Venne

                                Mailadres: emvandevenne@hotmail.com

Bestuursleden:     Jan Jaspers en Toos Janssen